Automobilový průmysl

autoveteráni.JPG

Certifikát TUV NORD VPJeštěd.jpgik PDF.png
Certifikát TÜV NORD
Certfikát ke stažení
(PDF - 250kB)

Certifikovaný výrobce dílů
pro automobilový průmysl.

 

 

 

 

 

 

 


Politika jakosti

Výrobní podnik Ještěd s.r.o. je výrobcem sériových dodávek dílů pro automobilový průmysl.

Pro zajištění současných i budoucích dobrých podnikatelských výsledků společnosti je nutné, abychom byli schopni překonat požadavky a očekávání nejen tuzemských, ale i náročných zahraničních zákazníků a uživatelů našich výrobků. Společnost si je vědoma neustále se zvyšujících požadavků na zajištění kvality výrobků, služeb a servisu poskytovaného zákazníkům. Kvalita služeb poskytovaných společností v oblasti výroby dílů pro sériové dodávky automobilovému průmyslu má rozhodující význam pro uplatnění na trhu. Společnost uplatňuje a udržuje systém managementu jakosti ve shodě s požadavky normy EN ISO 9001:2008 a neustále se snaží zlepšovat jeho efektivnost. Politika jakosti je součástí celkové strategie společnosti a určuje zásady chování ve vztahu ke kvalitě produkce, bezpečnosti práce, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí. Vedení společnosti stanovuje cílové hodnoty a následně provádí přezkoumání jak plnění cílů, tak i účinnosti zavedeného systému.

Cílem společnosti je poskytovat služby takovým způsobem, aby byly uspokojeny potřeby a požadavky nejen stávajících ale i budoucích zákazníků.
  

Na základě toho byla stanovena tato Politika jakosti:

1. Dodávat výrobky v jakosti, která je v souladu s očekáváním zákazníka. dosažení nulové vady je základním cílem pro kvalitu a plnění dodávek)

2. Plnit termínové požadavky zákazníků

3. Nabízet výrobky za konkurenceschopné ceny (předpokladem je vysoká míra produktivity práce a stálé snižování nákladů)

4. Efektivní funkce systému jakosti (za minimální požadavky na systém jakosti jsou pokládány požadavky normy EN ISO 9001:2008 ) - přesvědčit zákazníka o vhodnosti a účinnosti užívaného systému jakosti.
   

Pro podporu výše uvedených zásad se vedení společnosti zavazuje:

 • plnit požadavky zákazníků a uživatelů výrobků, zlepšovat produktivitu práce a stav systému jakosti a tím zvyšovat spokojenost zákazníka,
 • předcházet vadám ve všech činnostech, včas odhalovat možné příčiny vad ve všech fázích přípravy a realizace výroby,
 • podporovat zvyšování kvalifikace zaměstnanců, jejich motivaci, odbornou způsobilost, pro zabezpečení shody, spolehlivosti, bezpečnosti a jakosti dodávaných výrobků a služeb,
 • vytvářet efektivní interní komunikaci v organizaci i směrem k zákazníkům,
 • rozvíjet schopnost subdodavatelů k jakostním a včasným dodávkám, u kterých vyžadujeme prokázání a ověření kvality dodávaných materiálů, výrobků a služeb,
 • klást důraz na prevenci nežádoucích jevů,
 • zabezpečit zaměstnancům předpoklady pro práci na bezpečném pracovišti,
 • dodržovat preventivní prohlídky strojního zařízení a údržbu strojů,
 • plnit legislativní požadavky, související zákony a normy včetně požadavků na ochranu životního prostředí,
 • vytvořit u zaměstnanců, dodavatelů a zákazníků vědomí odpovědnosti vůči životnímu prostředí,
 • dodržovat zavedení systému třídění odpadů (jedná se o papír, plast, směsný a nebezpečný odpad, apod.).

Soustavně zlepšovat systém jakosti a výkonnost procesů zejména pravidelným plánováním a realizací cílů procesů, měřením a monitorováním procesů a okamžitým promítáním požadavků zákazníka do konkrétních cílů a rozvojových projektů, aby na samém konci řetězce stál spokojený finální zákazník.

Prohloubit postavení společnosti tak, aby u odběratelů fungovalo spojení jména firmy s kvalitou výrobků. Přijímat a vyhodnocovat konkrétní měřitelné cíle jakosti pro zlepšování systému jakosti. Všichni zaměstnanci společnosti jsou odpovědni za plnění této Politiky jakosti. Politika jakosti je pravidelně přezkoumávána a aktualizována.
   

Ředitel společnosti: Vladimír Wimmer
V Liberci 25.6.2017
Doba platnosti a datum příští plánované revize: červen 2018
 

Kontakty

Výrobní podnik Ještěd, s.r.o.
Selská 647, 460 01 Liberec 12

Výrobní podnik Ještěd je majetkem včelařské organizace v Liberci.

Obchodní podmínky

Zásady ochrany osobních údajů

Telefon: +420 485 103 953
  +420 485 104 225
E-mail: pechackova@vpjested.cz

map.png

Otevírací doba včelařské prodejny

 Po-Pá  6.00-15.30 hod

    Od 01.04. do 30.09.2018 každý čtvrtek otevřeno do 17.00 hod

  Prodej za internetové ceny.

Na prodejně lze platit kartou.


Nákupní košík je prázdný