Rojochytová vůně - sprej

Včelařské potřeby Ještěd
Naše cena:405,00 s DPH (334,71 Kč bez DPH)
Dostupnost: vyprodáno (?)
Katalogové číslo:0943

Feromonová vůně ve spreji

Aerosol, 500 ml

Rojochytová vůně obsahuje feromony, které lákají včely k usazení na místo aplikace.

Nastříkejte na česno rojáčku umístěného zhruba v místech, kam roje obvykle sedají. 

Nástřik vydrží zhruba 5 dnů, pak je třeba ho obnovit. 

 

 

Číslo ES: 290-018-7

 

Standardní věty o nebezpečnosti:

H222 Extrémně hořlavý aerosol.

H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

 

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapállení. Zákaz kouření.

P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P260 Nevdechujte aerosol.

P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

P301 + P310 Při požití: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.:224 91 92 93 / 224 91 54 02) nebo lékaře.

P302 + P352 Při styku s kůží: Omyjte velkým množstvím vody.

P333 + P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C.

P501 Zlikvidujte obal jako nebezpečný odpad.

   

Nejsme jen prodejce, máme VLASTNÍ VÝROBNÍ ŘADU
Vlastní sklady 99% ZBOŽÍ SKLADEM
Jsme tu pro vás už OD ROKU 1969
Možnost osobního odběru KAMENNÁ PRODEJNA
Balík expedujeme DO 24 HODIN

MenuX

Provozovatel webu, Výrobní podnik Ještěd, s.r.o., se sídlem Selská 647, Liberec 46001, IČ: 12345678, jako správce osobních údajů, zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely a v případě Vašeho souhlasu také pro personalizaci reklam. Přečtěte si Zásady souborů cookies.

Souhlasím