ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

verze 1. účinná od 25.5.2018

 

Náš e-shop vpjested.cz, společnost Výrobní podnik Ještěd, s.r.o., IČ: 00145556, se sídlem v Liberci, zapsaná v obchodních rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, složka 3927 (dále jen „správce“) jasně a otevřeně sděluje, jak zpracovává Vaše osobní údaje v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen jako „GDPR“). Přečtěte si také Zásady souborů cookies.

 

 1. Osobní údaje kupujících a dalších osob (dále též "subjekt údajů"), jejichž osobní údaje Výrobní podnik Ještěd, s.r.o. zpracovává, jsou zpracovány v souladu s platnými právními předpisym, včetně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohynu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES.
 2. Subjekt údajů souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, obchodní název/ firma, adresa bydliště/sídlo, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo a (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 3. Správcem získaných osobních údajů je společnost Výrobní podnik Ještěd, s.r.o., IČO 00145556, se sídlem v Liberci, Selská 647, PSČ 46601 (dále též "Správce").
 4. Subjekt údajů je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a je povinen bez zbytečného odkladu informovat Správce o změně ve svých osobních údajích.
 5. Osobní údaje mohou pro Správce dále zpracovávat i jiní zpracovatelé, a to zejména:
  • Poskytovatelé příslušných databázových, analytických či softwarových systémů, služeb a aplikací splňující podmínky ochrany osobních údajů
  • Poskytovatelé přepravních služeb
  • Poskytovatelé účetních, daňových a právních služeb
  • Subjekty posuzující oprávnění reklamací
  • Subjekty poskytující služby v rámci přímého marketingu
  • Subjekty oslovující zákazníky za účelem získání hodnocení
   • Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu §7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoliv vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.
 6. K ochraně osobních údajů využije Správce všechny přiměřené prostředky a příslušná opatření, přičemž totéž bude vyžadovat také od všech třetích stran, které budou osobní údaje zpracovávat.
 7. E-mailová adresa bude dále zpracována za účelem zařazení do databáze pro zasílání obchodních sdělení, poskytne-li Subjekt údajů k tomuto užití svůj souhlas. Zasílání obchodních sdělení je možné kdykoliv ukončit a to zasláním dopisu, e-mailu na e-mailovou adresu info@vpjested.cz, proklikem na odkazv obchodním sdělení nebo odhlášením v uživatelském účtu. 
 8. V případě, že má kupující jakékoliv dotazy, komentáře nebo obavy týkající se nakládání s osobními údaji, může Správce kdykoliv kontaktovat. 
 9. Identifikační údaje Subjektu údajů ve formě kamerového záznamu získaného v prodejních prostorách společnosti Výrobní podnik Ještěd, s.r.o., mohou být touto společností zpracovány za účelem ochrany jejího majetku, života a zdraví osob. V odůvodněných případech mohou být předány orgánům činným v trestním řízení, případně jiným zainteresovaným subjektům pro naplnění účelu zpracování. Právním základem zpracování těchto údajů je v tomto případě oprávněný zájem společnosti Výrobní podnik Ještěd, s.r.o.
 10. Subjekt údajů má v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů právo:
  • Požadovat po Správci informaci, jaké jeho osobní údaje zpracovává.
  • Nechat aktualizovat, opravit své osobní údaje, případně požadovat omezení zpracování.
  • Odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před odvoláním.
  • Na přenositelnost údajů k jinému subjektu.
  • Požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů.
  • Vznést námitku u Správce ohledně zpracování jeho osobních údajů.
  • Podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů
  • Na soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s právními předpisy.

 

Nejsme jen prodejce, máme VLASTNÍ VÝROBNÍ ŘADU
Vlastní sklady 99% ZBOŽÍ SKLADEM
Jsme tu pro vás už OD ROKU 1969
Možnost osobního odběru KAMENNÁ PRODEJNA
Balík expedujeme DO 24 HODIN

MenuX

Provozovatel webu, Výrobní podnik Ještěd, s.r.o., se sídlem Selská 647, Liberec 46001, IČ: 12345678, jako správce osobních údajů, zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely a v případě Vašeho souhlasu také pro personalizaci reklam. Přečtěte si Zásady souborů cookies.

Souhlasím