Jak získat evropské včelařské dotace pro rok 2019?

  

Do kdy je možné o včelařskou dotaci požádat?

Žádost je nutné doručit na ČSV do 15. května 2019. Pokud nemůžete ihned přiložit potřebné doklady (faktury), je třeba tyto dodat nejpozději do 15. července 2019

 

 

Kam mám poslat žádost o včelařskou dotaci?

Administraci včelařských dotací zajišťuje Český svaz včelařů

 

 

Kdo může získat  včelařskou dotaci?

Každý chovatel včel (fyzická i právnická osoba), který je evidován u Českomoravské společnosti chovatelů a má přiděleno šestimístné registrační číslo. 

 

 

Na co můžu získat včelařskou dotaci?

Dotaci lze získat na tato opatření:

 • Technická pomoc
  • pořádání vzdělávacích akcí pro chovatele včel a vedení včelařských kroužků pro děti a mládež
  • pořízení nového technického vybavení pro chovatele včelařské
 • Boj proti varroáze
  • úhrada nákladů na léčebné a preventivní prostředky
  • na aplikaci aerosolu při prevenci nebo léčení varroázy
 • Racionalizace kočování včelstev – pořízení nového zařízení pro kočování se včelstvy
 • Úhrada nákladů na rozbory medu – fyzikálně chemické rozbory medu a rozbory na přítomnost Paenibacillus larvae
 • Obnova včelstev – určeno na šlechtitelské chovy včelích matek. Pouze pro chovatele, kteří na základě rozhodnutí ČSV získali osvědčení o šlechtitelském chovu uznaného šlechtitelského programu včely kraňské. 

 

 

Jak jsou poskytovány včelařské dotace?

Dotace jsou poskytovány buď na základě individuální žádosti (technická pomoc, racionalizace kočování, obnova včelstev) nebo bez individuální žádosti přímo výrobci, resp. poskytovateli služeb (pořádání vzdělávacích akcí, přístup k levnějším léčivům a léčebným prostředkům, rozbor medu). 

 

 

Jak má vypadat žádost o včelařskou dotaci?

Pro každé opatření je vydán samostatný formulář. Tyto formuláře vč. vzorů povinných příloh najdete začátkem roku v časopise Včelařství nebo jsou ke stažení na webových stránkách ČSV

 

 

Kdy se dozvím, jestli byla má žádost o dotaci úspěšná?

Státní zemědělský intervenční fond vydává rozhodnutí o dotaci žadateli (ČSV, který žádá za jednotlivé včelaře a oganizace) obvykle počátkem měsíce října, ČSV ho následně sdělí chovatelům. Odvolání proti rozhodnutí lze podat do 15 dnů opět prostřednictvím ČSV. 

 

 

Pokud dotaci získám, kdy dostanu peníze?

Všechny dotace na včelařská opatření odesílá Fond bezhotovostně na ČSV. ČSV pak bezhotovostně rozesílá dotace příjemcům. Přesný termín bude upřesněn.

 

 

 

Opatření technická pomoc 

 

Dotace na vzdělávací akce

Dotace je určena organizátorům vzdělávacích akcí na úhradu nákladů spojených s jejich pořádáním.

 

Dotované akce:

a) Praktické kurzy pro chovatele včel (dotace až 6000 Kč)

b) Semináře pro funkcionáře organizačních jednotek žadatele (dotace až 6000 Kč)

c) Přednášky pro chovatele včel (dotace až 3000 Kč)

d) Včelařské kroužky pro děti a mládež

 

Pořízení nového zařízení

Dotace je určena na zařízení pro získávání a zpracování medu a dalších včelích produktů.

Požadavek se může skládat z více zařízení, celková pořizovací hodnota však musí být minimálně 20 000 Kč (ceny bez dopravy). Celková výše uznané částky může být až 100 000 Kč. Zařízení musí být v přiměřeném množství na počet včelstev.

Dotace může být až 100%, pokud však bude v ČR převis poptávky, dojde k poměrnému krácení dotace podle vypočteného koeficientu.

 

Druhy nových zařízení, na které lze získat dotaci

Maximální výše dotace

(neplátce DPH)

Maximální výše dotace

(plátce DPH)

1.

Zařízení na vytáčení medu (přístroj sloužící k získávání medu na principu odstředivé síly - medomet)

a) ruční medomet

b) medomet s elektrickým pohonem

15 000 Kč

30 000 Kč

12 397 Kč

24 793 Kč

2.

Míchačka nebo pastovací zařízení (zařízení pro homogenizaci medu a jeho úpravu do pastovité konzistence)

15 000 Kč

12 397 Kč

3.

Odvíčkovací zařízení mechanické (stroj na odstranění voskových víček z medných plástů)

 5 000 Kč

 4 132 Kč

4.

Odvíčkovací zařízení elektrické (stroj na odstranění voskových víček z medných plástů)

 30 000 Kč

 24 793 Kč

5.

Nádoba umožňující temperaci, čištění (dekantaci) nebo míchání medu před plněním

 6 000 Kč

4 959 Kč 

6.

Nádoba určená k cezení medu (síto, cedník)

1 000 Kč 

826 Kč 

7.

 Čerpadlo (přístroj určený na přečerpávání tekutého medu)

25 000 Kč 

20 661 Kč 

8.

 Tepelná komora (zařízení s regulovanou teplotou sloužící ke zkapalnění medu)

10 000 Kč 

8 264 Kč 

9.

Plnička medu (zařízení sloužící k plnění medu do obalů)

10 000 Kč 

8 264 Kč 

10.

 Zařízení pro chlazené sklady sloužící pro skladování medu a plástů (technologické vybavení prostoru zařízením umožňujícím regulaci teploty a vlhkosti)

 40 000 Kč

33 058 Kč 

11.

Refraktometr

1 000 Kč 

826 Kč 

12.

Zařízení pro získávání vosku (tavidla, vařáky na vosk, lis na mezistěny)

20 000 Kč 

16 529 Kč 

13.

Sluneční tavidlo nebo sáčky na vosk 

2 000 Kč 

 1 653 Kč

14.

Zařízení pro získávání pylu 1000 Kč 826 Kč

15.

Varroadna – nejvýše podle počtu registrovaných včelstev chovatele včel 500 Kč 413 Kč

16.

Jednoúčelový mechanický ometač včel 12 000 Kč 9 917 Kč

17.

Úlová váha s plošinou do 650x650 mm a váživostí do 200 kg s výjimkou váhy registrační 10 000 Kč 8 264 Kč

18.

Konduktometr 1 000 Kč 826 Kč

 

Všechny produkty, na které se vztahuje dotační program EU, najdete zde.

Před koupí vybraného zařízení si vždy v dotační příručce nebo u ČSV ověřte, zda se na něj dotace vztahují.

 

 

Opatření boj proti varroáze 

 

Toto opatření zahrnuje dotaci na prostředky sloužící k prevenci nebo léčení varroázy a také na úhradu nákladů spojených s aplikací těchto léčiv ve formě aerosolu.  U tohoto opatření se neuplatňuje koeficient krácení.

 

Prevence nebo léčení varroázy

Dotaci může obdržet :

a) Výrobce a distributor léčivých nebo dezinfekčních prostředků, pokud prokáže výrobu a prodej léčiv za dotovanou cenu.

b) Chovatel včel, pokud prokáže pořízení léčiv za plnou cenu.

Výše dotace je 70% skutečně vynaložených nákladů na preventivní, léčebné nebo dezinfekční prostředky.

 

Aplikace aerosolu při prevenci nebo léčení varroázy

Dotace je určena osobám, které provádějí u chovatelů ošetření včelstev léčivy ve formě aerosolu. 

Výše dotace je 10 Kč na jedno včelstvo 1x za jeden včelařský rok.

 

 

Opatření racionalizace kočování

 

Dotace je určena chovatelům včel, kteří mají minimálně 20 včelstev evidovaných v databázi ČMSCH ke dni 1.9. 2017, a kteří kočují se včelstvy mimo trvalé stanoviště. 

 

Dotace lze získat na nová zařízení sloužící k přesunu včelstev a jejich umístění mimo trvalé stanoviště až do výše maximální dotace. 

 

Celková pořizovací cena zařízení na kočování musí být minimálně 20 000 Kč vč. DPH (bez dopravy). 

 

Chovatel prokazuje zdravotní způsobilost včelstev ke kočování. 

 

Dotace může být až 100%, pokud však bude v ČR převis poptávky, dojde k poměrnému krácení dotace podle vypočteného koeficientu. Dotace může být poskytnuta až do výše 150 000 Kč.

 

Seznam nových zařízení pro kočování včelstev

Maximální výše dotace

(neplátce DPH)

Maximální výše dotace

(plátce DPH)

1.

Specializované nakládací zařízení (mechanické, hydraulické nebo elektrické zařízení ke zvedání jednotlivých úlů nebo palet s úly)

30 000 Kč

24 793 Kč

2.

Specializovaný přívěs určený pro převoz včelstev způsobilý pro provoz na pozemních komunikacích

50 000 Kč

41 322 Kč

3.

Paleta pro kočující včelstva (zařízení umožňující hromadný přesun a umístění úlů na kočovném stanovišti)

40 000 Kč

33 058 Kč

 

 

Opatření úhrada nákladů na rozbory medu

Chovatel si může nechat provést u medu z vlastní produkce rozbory fyzikálně chemických vlastností nebo rozbory na přítomnost spór Paenibacillus larvae bez nutnosti podávat žádost o dotaci. Stačí odeslat až 4 vzorky do akreditované laboratoře, cena za rozbor bude snížena o poskytnutou dotaci. 

 

Výše dotace na fyzikálně chemický rozbor medu je 800 Kč, na rozbor medu na přítomnost spór Paenibacillus larvae pak 400 Kč. Koeficient krácení se neuplatňuje. 

 

 

Opatření obnova včelstev

Dotace se poskytuje pouze chovatelům včel, kteří na základě rozhodnutí předsednictva Republikového výboru ČSV získali osvědčení o šlechtitelském chovu uznaného šlechtitelského programu včely kraňské a jsou ve včelařském roce zařazeni do seznamu chovatelů včelích matek. Uvedení chovu v tomto seznamu je základní podmínkou pro přidělení dotace a nahrazuje dříve požadované veterinární atesty a doklad o účasti ve šlechtitelském chovu.Výše dotace je nejméně 200 Kč na jednu včelí matku prodanou ve včelařském roce a nekrátí se. Naopak tato dotace jako jediná může být navýšena, pokud poptávka nepřesáhne nabídku. 

 

 

Podrobné informace k evropským dotacím pro včelaře najdete v Příručce pro chovatele vydané ČSV.

Veškeré formuláře k žádostem najdete na stránkách ČSV.

 

 

Aktualizace 15.9. 2018

Nejsme jen prodejce, máme VLASTNÍ VÝROBNÍ ŘADU
Vlastní sklady 99% ZBOŽÍ SKLADEM
Jsme tu pro vás už OD ROKU 1969
Možnost osobního odběru KAMENNÁ PRODEJNA
Balík expedujeme DO 24 HODIN

MenuX

Provozovatel webu, Výrobní podnik Ještěd, s.r.o., se sídlem Selská 647, Liberec 46001, IČ: 12345678, jako správce osobních údajů, zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely a v případě Vašeho souhlasu také pro personalizaci reklam. Přečtěte si Zásady souborů cookies.

Souhlasím